• Sibel Dağdeviren Özüağ

Beta Dünya’ya Hoş Geldiniz!

Updated: Jul 21, 2018Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz VUCA dünyası kavramını henüz kavramış ve kabullenmiştik ki, şimdilerde yepyeni bir kavramla karşı karşıyayız: BETA DÜNYA!

Beta dünyayı detaylandırmadan önce, VUCA dünyasını kısaca hatırlayalım:


VUCA Dünyası

Hızlı değişen yeni dünya düzenini aktarmak üzere oluşturulan VUCA terimi dört kelimenin ilk harflerini taşıyan bir kısaltma. Bu kelimeler sırasıyla;


Volatility (Değişkenlik) Uncertainty (Belirsizlik) Complexity (Karmaşıklık) Ambiguity (Muğlaklık)


İş ortamının yeni normali olan VUCA dünyasında, başarılı olmayı ve hedeflenen sonuçlara ulaşmayı arzu eden liderlerin en önde gelen yetkinlikleri arasında değişkenliği, belirsizliği, karmaşıklığı ve muğlaklığı yönetebilmeleri ve bunlara rağmen harekete geçebilmeleri yer alıyor.


VUCA dünyasında kendisi, ekibi ve organizasyonu için olabildiğince net bir yol haritası belirlemek isteyen liderler neyi sağlamaya odaklanmalılar?


Vision (Vizyon, Bakış Açısı) Understanding (Kavrayış) Clarity (Netlik) Agility (Çeviklik)


VUCA dünyasında belirsizliği yönetmenin ve değişime hızlı adapte olmanın önemi çok büyük. Bu becerileri sergileyebilen liderler, belirsizliğe rağmen arzu ettikleri sonuçları almaya devam ediyor ve belirsizliği firsata dönüştürebiliyorlar.


Beta Dünya

Beta dünya kavramı, yazılım sektöründen esinlenerek kullanmaya başladığımız yeni bir kavram.


Bir yazılım projesinin müşteriye sunulan ilk versiyonu alfa versiyondur. Alfa, aynı zamanda Yunan alfabesinin ilk harfi. Yunan harfinin ikinci harfi olan beta ise, yazılım sektöründe müşterinin projeye ilişkin ilk yorumları sonrasında güncellenen ve müşteri onayına tekrar sunulan versiyonu ifade ediyor.


Beta dünya, iyileştirme ve revizelerin yoğun olduğu ve projelerin “anahtar teslim” durumuna gelemediği bir iş dünyasını tasvir ediyor.


Beta dünya kavramıyla birlikte, VUCA dünyasından farklı olarak “var olana ekleme, mevcudu geliştirme ve iyileştirme”yaklaşımının ön plana çıktığını hissediyorum. Beta dünyada belirsizliği yönetmenin ve hızlı adapte olmanın yanı sıra, sürekli öğrenmenin ve öğrenme çevikliğinin de önemi oldukça büyük.


İtiraf etmeliyim ki beta dünya kavramı bende VUCA dünyasına kıyasla çok daha olumlu bir algı uyandırıyor, gelişme ve iyileşme fırsatları sunuyor. Bu olumlu algı ile birlikte, beta dünya kavramını duyduğum an itibariyle kendimi şu soruya yanıt ararken buldum: “Beta dünyada, beta insan nasıl öğrenir?”


Beta Dünyada Beta İnsan

11 Ekim’de Management Center Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Haute Couture 18: Gelişim Gelecek zirvesinde Sn. Mehmet Namık Aydın’ın konuşmasında bu soruma bazı yanıtlar buldum ve sizlerle de paylaşmak isterim.


Sn. Aydın, beta insanın öğrenme yaklaşımına yönelik olarak öne çıkan üç trend paylaştı. Buna göre, öğrenme yolculuğuna çıkacak beta insanın zihninde yanıt bekleyen başlıca üç soru var:

  1. Neden gelişmeliyim?

  2. Ne öğrenmeliyim?

  3. Nasıl öğrenmeliyim?

Beta insan bu soruları nasıl yanıtlayabilir? Sn. Aydın, beta insanın bu üç soruya ilişkin yaklaşımını şu şekilde aktarıyor:

  1. Neden gelişmeliyim? Beni ikna et!

  2. Ne öğrenmeliyim? Sen dur, ben söyleyeceğim!

  3. Nasıl öğrenmeliyim? Birlikte bakalım!

Sn. Mehmet Namık Aydın’ın keyifli konuşmasından beta insanın öğrenme yaklaşımlarıyla ilgili şu çıktılarla ayrıldım:

  • Beta insan, öğrenme yolculuğunda inisiyatif almak istiyor.  Son dönemde eğitim ve gelişim sektörünün yöneldiği “katılımcıyı öğrenme sürecinin merkezine alarak aktif bir rol verme” yaklaşımı gayet doğru bir yönelim. Beta insan, “kendisine bir şey öğretilen kişi” olmaktan sıyrılmak ve daha ziyade, “ihtiyaçlarına yönelik bir öğrenme yolculuğu tasarlayarak ilgili konu uzmanından destek almak” istiyor.

  • Beta insan, hem pratik hem de pragmatik bir öğrenme yolculuğu arayışında.  Yetişkin öğreniminin başlaması için “What’s in it for me?” sorusuna ikna edici bir yanıt sunmamız gerektiğini hemen hepimiz biliyoruz. Pragmatik bu yaklaşımın yanı sıra, öğrenmenin pratik olması da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Beta dünyada sürekli öğrenmenin önemi her zamankinden büyük, bu nedenle öğrenimlerimizin güncelliğini korumak için hızlı, kısa, pratik öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyuyoruz.

Beta dünya gerçekliğine uyum sağlamak, beta insanların öğrenme ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak için ilerleyen dönemlerde göz önünde bulundurmamız gereken diğer parametreler sizce neler?