• Sibel Dağdeviren Özüağ

Dikkat: Y Kuşağının Nabzı Düşüyor!

Updated: Aug 3, 2018Geçtiğimiz hafta Independent’ta (yazının tamamına buradan erişebilirsiniz) okuduğum bir Y kuşağı araştırmasında, kurumsal hayatta yer alan tüm profesyonellerin ve bilhassa da İK profesyonellerinin mutlaka bilmeleri ve üzerine düşünmeleri gereken çarpıcı bulgular var. Söz konusu araştırmayı okumadan yalnızca birkaç gün önce, Evrim Kuran’ın “Telefondan Tablete” isimli kitabını bitirmiştim. Dolayısıyla çok sevdiğim kuşaklar konusu bende bu sıralar çok sıcak, çok taze.


Independent’ta yayınlanan ve The Health Foundation tarafından yürütülen araştırmada, sıklıkla “şımarık, sıkılgan, ne istediğini bilmeyen, sadakatsiz…” gibi sıfatlarla nitelediğimiz Y kuşağı ile ilgili çok ciddi bir saptama var:


Y kuşağı, orta yaşlarda kendi ebeveynlerine kıyasla sağlık durumu daha kötü olan ilk kuşak olabilir!

Neden mi? 22 ila 26 yaşları arasındaki 2000 gencin katılım gösterdiği araştırmanın kritik bulgularına birlikte göz atalım:

  • Y kuşağının iş bulması, kendinden önceki kuşakların aynı yaşlardaki deneyimlerine göre daha zor.

  • Ebeveynlerinin kendi yaşlarındayken kazandıkları döneme kıyasla, daha düşük ücretleri kabul etmek durumundalar.

  • Bir gün ev sahibi olmaları ihtimali oldukça düşük.

  • Değişken iş dünyası koşullarında, iş güvencesi hakkında ciddi kaygıları var.

  • “Gig” ekonomisi (bu yıl &Next Future of Work zirvesinde de bu konu gündemdeydi, araştırmanızı tavsiye ederim) ve belirsiz çalışma saatleri gibi faktörler sebebiyle yüksek duygusal baskı altındalar.

  • Araştırmaya katılan gençlerin yalnızca %49’u ailelerinden duygusal destek görüyor. Aileden maddi destek alabildiğini ifade edenlerin oranı ise %46 seviyesinde.

  • Sosyal medya, dijital arkadaşlıklarını ve ilişkilerini sürdürmeyi zorluyor. Araştırmaya katılan 2000 gencin yalnızca %31′i, büyürken güçlü ilişkiler geliştirdiklerini ifade ediyorlar.

  • Sıklıkla tembel olduklarına dair yorumlar duyuyorlar.

  • Burası son derece kritik: Araştırma katılımcılarının %80‘i, sosyal medya etkisinden dolayı belli bir şekilde davranma baskısı hissediyorlar.

  • Uzun vadeli stres, kaygı, depresyon ve yanı sıra azalan yaşam kalitesi sebebiyle ilerleyen yaşlarda kalp hastalıkları, diyabet ve kanser ile karşılaşma olasılıkları yüksek.

The Health Foundation’ın Strateji Direktörü Jo Bibby’nin “Günümüzde gençler, önceki kuşaklara çok yabancı gelecek baskılarla karşı karşıya” yorumuna katılmamak elde değil. Koca bir kuşağın kendilerini başarısız, yetersiz hissetmelerine sebep olduğumuzun ne kadar farkındayız? 21. yüzyılda Y kuşağının gerçekliklerine paralel olarak başarı, performans, çalışma, yönetici, güven gibi kavramları sıfırdan tanımlamak şart. Evrim Kuran’ın bu konuyla ilgili şu yorumuna bu noktada değinmek zorundayım:


Genç kuşağı günümüz gerçeklerine göre değerlendirmeliyiz, önceki kuşakların paradigmalarına göre değil!

Bugün kurumlarda Y kuşağının ve iş dünyasında henüz yer almaya başlayan Z kuşağının yaşamını kolaylaştıracak ne yapıyoruz? İK ekipleri olarak bu soruya odaklanmak, kurum kültürünü ve süreçlerini yeni kuşaklara uyumlu hale getirmek ve üst yönetime bu anlamda pozitif baskı yapmak her zamankinden daha önemli.


Kurumlar İçin Aksiyon Önerileri

Türkiye’nin gençlerini daha iyi anlamak adına, özellikle Türk araştırmacıların kuşaklara yönelik çalışmalarını yakından takip etmeyi önemsiyorum. Kuşaklar konusuna eğilen değerli araştırmacılarımızın da isimlerini anımsayarak, incelediğim bazı araştırma sonuçlarından hareketle kurumlarda uygulanabilecek başlıca bazı aksiyon önerilerimi aşağıda paylaşmak isterim:


1) Süreçlere Dahil Etmek Y kuşağı, organizasyonun yürüttüğü vizyonda kritik pozisyonlarda bulunmayı ve kurumun geleceğine yönelik gerçekleştirilen yeni projelerin içinde olmayı önemsiyor. (Boztunç, 2014) 2) Yaşa Değil Başarıya Saygı Göstermek Yönetsel statülere ulaşmada yaş yerine başarının önceliklendirilmesi gerektiğine inanan (Dereli ve Toruntay, 2015) Y kuşağı, yöneticilerinin de kendilerinden farklı şeyler öğrenebileceklerini ifade ediyor. (Adıgüzel vd., 2014) 3) Kariyer Zenginliği Sunmak Daha açık kariyer yolları, daha anlamlı iş deneyimleri ve küresel hareketlilik fırsatları Y kuşağına cazip geliyor. (Boztunç, 2014) 4) Kurum İçi İletişimi Güçlendirmek Kurum ikliminde sosyalleşmeye ve eğlenerek çalışmaya önem verilmesi, kurum içinde üst düzeydeki farklı kuşaklarla daha yakın ve eşit mesafede iletişim kurulması gibi unsurlar bu kuşağın motivasyonu üzerinde oldukça etkili. (Dereli ve Toruntay, 2015) İletişimi önemseyen bu kuşak için takımlar oluşturulmalı ve proje bazlı çalışmalar artırılmalıdır. (Yelkikalan ve Altın, 2010) 5) Geri Bildirim Kültürü ve Koçluk & Mentorluk Programları Oluşturmak Seçtikleri uğraşlarda başarılı olmak adına sürekli geri bildirimi önemser ve güvendikleri daha deneyimli, bilgili rol modellerin tavsiyelerine ihtiyaç duyarlar. (Keleş, 2011) 6) Esneklik Tanımak Gerek görev tanımlarında gerekse de çalışma koşullarında esneklik beklentisi içinde olan Y kuşağı, sıkı denetime tabi olduklarında kendilerine güvenilmediği algısına kapılıyor ve bu algı, motivasyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. (Keleş, 2011) 7) Yaratıcılıklarını Takdir Etmek Dünya üzerinde olumlu bir değer yaratmayı önemseyen ve yaratıcılıkları yüksek olan Y kuşağını, yeni fikirler üretmesi amacıyla ödüllendirmek ve kuruma sağladıkları katkılar sonucunda takdir etmek yararlı olacaktır. (Keleş, 2011) 8) Kendilerini Gerçekleştirmelerine İmkan Vermek Önceki kuşaklardan farklılaşan Y kuşağı, kendilerini sahip oldukları meslek veya çalıştıkları kurum ile değil, bunun dışında kalan kişisel özellikler ve yaptıkları işler ile tanımlamaktalar. (Dereli vd., 2015) 9) Kurumda Sosyal Sorumluluk Bilinci Oluşturmak Çalıştıkları kurumun sosyal sorumluluğa verdiği önem, bu alanda yürüttüğü projeler, sunduğu destekler ve tüm bunların kurumun toplumdaki imajına yansıması Y kuşağı çalışanları için önemli ve değerli. (Özer vd., 2013)


Genç kuşakları kucaklayan bir kurum kültürü tesis etmeye yönelik yukarıdaki başlıca aksiyonlara eklemeleriniz varsa, bu yazının altına yorum olarak eklemeyi unutmayın.